Privacybeleid

Privacybeleid van Capture Professionals

Dit privacybeleid beschrijft hoe Capture Professionals omgaat met persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens het gebruik van onze diensten en website. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens te beveiligen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  1. Verzamelde informatie:

a. Persoonlijke informatie: Capture Professionals kan persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens, adres, e-mailadres en andere informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt bij het gebruik van onze diensten, het invullen van formulieren of het communiceren met ons.

b. Gebruiksgegevens: We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen die verband houden met uw interactie met onze website en diensten, zoals uw IP-adres, browsertype, verwijzende pagina’s, bekeken pagina’s en andere gegevens die worden gegenereerd tijdens uw gebruik van de website.

  1. Gebruik van informatie:

a. Verbetering van diensten: We gebruiken de verzamelde informatie om onze diensten te verbeteren, waaronder het begrijpen van gebruikersvoorkeuren, het personaliseren van de gebruikerservaring en het evalueren van de effectiviteit van onze marketinginspanningen.

b. Communicatie: We kunnen uw contactgegevens gebruiken om te communiceren met u, zoals het beantwoorden van vragen, het verstrekken van gevraagde informatie en het verzenden van administratieve berichten met betrekking tot uw account of de door u gebruikte diensten.

c. Marketing: Met uw toestemming kunnen we u promotionele informatie sturen over onze producten, diensten, evenementen of andere relevante informatie waarvan wij denken dat deze voor u interessant kan zijn. U kunt op elk moment afzien van het ontvangen van dergelijke marketingcommunicatie.

d. Gegevensbeveiliging: We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, ongeoorloofde openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

  1. Delen van informatie:

a. Derde partijen: We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens delen met vertrouwde derde partijen die ons ondersteunen bij het verlenen van diensten, zoals betalingsverwerkers of cloudserviceproviders. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die nodig zijn om hun specifieke taken uit te voeren en zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw informatie te waarborgen.

b. Wettelijke vereisten: We kunnen persoonlijke informatie openbaar maken als dit wettelijk vereist is of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een juridische procedure af te dwingen of onze rechten, eigendommen of veiligheid te beschermen.

  1. Links naar andere websites:

Onze website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet onder dit privacybeleid vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze websites. We raden u aan het privacybeleid van elke website die u bezoekt te lezen.

  1. Bewaartermijn:

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

  1. Uw rechten:

U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die we bewaren, om onnauwkeurigheden te corrigeren en om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

  1. Wijzigingen in het privacybeleid:

Capture Professionals behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en de herziene versie van het privacybeleid wordt van kracht zodra deze is gepost.

Neem bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid contact met ons op via jdewit@captureprofessionals.nl